Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás - about us

 

Prvního psa plemene československý vlčák jsme si pořídili v roce 1990, jmenoval se Baker Šedá eminence a byl typickým představitelem plemene ve všech směrech. Stal se šampionem ČSFR a složil hodně zkoušek z výkonu. Nejvyšší byla ZVV2.I s dalšími psy československými vlčáky, kteří přišli po Bakerovi jsme se věnovali výcviku, naše rodina pořádala pod záštitoua s pomocí členů moravské pobočky Klubu chovatelů Československého vlčáka letní tábory - speciální pro CSV a později i výcvikové víkendy. Zajímal nás i chov a vývoj plemene- často jsme navštěvovali různé chovatelské akce a bonitace, po rozdělení republik i v SR, kde máme dodnes přátele. Působili jsme v orgánech Klubu chovatelů československého vlčáka, na pozici hlavního poradce chovu jsem pracovala pro naše skvělé plemeno po mnoho let a jako poradce chovu v klubu působím dodnes.V chovu spíše než množství vrhů nás zajímá původ, zdraví a kvalita, v současné době máme jednu chovnou fenu Jenny von derWolfsschleife, jejíž potomci Iceman, Inuit, Isis, I-lix, Imagine, Ivanka, Cheyen, Chiro, Charis, Juna, Jazz, Jasná DAKMAT jsou velmi úspěšní na výstavách, bonitacích a rozvněž zkouškách z výkonu.

We got our first Czechoslovakian Wolfdog (CW) in 1990, his name was Baker Šedá Eminence and he was typical CW in every respect. He became Czechoslovakia champion and he passed many performance trials, ZVV2 as the highest. We trained also following CW who came after Baker. Our family held dog summer training camps with help and under the patronage of The Czechoslovakian Wolfdog breeder club (KCHCSV), focused on CW, late we held training weekends as well. We were interested in CW race breeding and development –we regurarly visited various breeding events, breed-confirmation shows etc., in the Czech Republic, Slovakia and other foreign countries, where we still have a lot of friends. We were active in bodies of KCHCSV, I acted as a main breeding advisor for our excellent breed for many years and now I act as breeding advisor in the club. Regarding breeding I prefer origin, health and quality to quantity. Currently we have one breeding female Jenny von der Wolfsschleife. Her descendants Iceman, Inuit, Isis, I-lix, Imagine, Ivanka, Cheyen, Chiro, Charis, Juna, Jazz, Jasná DAKMAT are very successful as in dog shows, breeding confirmation shows as in performance trials.

 

 

TOPlist